Ynghylch y casgliad

Oriel y Bont | Gasgliad Celf y Brifysgol

Crëwyd oriel gelf Oriel y Bont ym 1983 i ddarparu adnodd addysgol a diwylliannol unigryw, ac ymdeimlad cryf o le a hunaniaeth hanesyddol a chyfoes.

Mae Casgliad Celf Prifysgol De Cymru wedi ei achredu’n llawn fel Amgueddfa ac mae'n cynnwys amrywiaeth o fathau o waith celf a gynhyrchwyd ers 1910, ynghyd â deunydd archif cysylltiedig. Mae'r Casgliad yn canolbwyntio ar ddiwylliant gweledol de Cymru, yn bennaf ers 1939.

Mae'r mannau arddangos wedi'u lleoli yn Nhŷ Crawshay, adeilad rhestredig sy'n dyddio o ganol y bedwaredd ganrif ar bymtheg, a oedd yn eiddo i'r diwydiannwr cyfoethog William Crawshay II (1788-1867) yn wreiddiol.

Mae Oriel y Bont yn cyflwyno rhaglen dreigl o arddangosfeydd addysgiadol ysgogol yn seiliedig ar Gasgliad Celf y Brifysgol a gwaith gan artistiaid sydd ynghlwm wrth ddiwylliant gweledol de Cymru modern a chyfoes, neu sydd wedi bod yn gysylltiedig ag ef.

Mae hanes celf yng Nghymru, a chelf Gymreig yn benodol, yn dal i fod yn ffenomen gymharol newydd sydd ond wedi dechrau tyfu ers dyfodiad datganoli Cymru ar ddiwedd y 1990au mewn gwirionedd. Mae'r gronoleg hon yn berthnasol i ddatblygiad casgliadau o gelf Gymraeg fodern a chyfoes yng Nghymru, gan gynnwys y casgliad ym Mhrifysgol De Cymru,  sy'n canolbwyntio ar ddiwylliant gweledol de Cymru dros yr wyth deg mlynedd diwethaf. Mae'n cynnwys paentiadau a gweithiau ar bapur yn bennaf ond mae ynddo hefyd rai enghreifftiau o ffotograffiaeth gelf gain, cerameg a cherflunwaith metel a phren.