Ymweld

Oriel y Bont | Dewch i’n gweld ni

Amseroedd agor

Dydd Llun - Dydd Iau 8.30 am - 5.00 pm

Dydd Gwener 8.30 am - 4.30 pm

Mae mynediad am ddim ac mae caffi rhagorol yn yr un adeilad.

Mae'r Oriel yn gwbl hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ofynion arbennig, ffoniwch ymlaen llaw ar 01443 480480 a byddwn yn hapus i'ch cynghori neu’ch helpu.

Mae Oriel y Bont yn Adeilad Tŷ Crawshay ar Gampws Trefforest, Pontypridd, CF37 1DL

Dyma’r cyfarwyddiadau i’r Brifysgol ac mae yma fanylion ynghylch trafnidiaeth gyhoeddus a pharcio hefyd.