Beth Sy ’Mlaen

Yn yr achos hwn tynnir y deunyddiau o weithdy cerfluniau Prifysgol De Cymru, sy’n cael ei ddigomisiynu. Mae'r gweithdy cerfluniau wastad wedi bod yn drysorfa o ysbrydoliaeth i fyfyrwyr ar gyrsiau celf. Mae'r arddangosfa'n cydnabod y ffordd y mae sefydliad fel Prifysgol yn esblygu, a'r ffordd y mae adeiladau'n cael eu hail-bwrpasu. Er enghraifft, mae campws Trefforest wedi'i leoli ar hen safle Ysgol Lofaol De Cymru a Sir Fynwy. Gerllaw, mae gan Amgueddfa Pontypridd hen dapiau newyddion o fyfyrwyr wrth eu gwaith yn y 1950au yn creu offer labordy gwydr yn yr ystafelloedd ger Oriel Y Bont yn Adeilad Tŷ Crawshay, a oedd yn gartref i'r Diwydiannwr Francis Crawshay ac yn safle ei waith tun cyn i Ysgol Lofaol gael ei chreu.

                                                                                                           

Wrth fenthyg y term ‘Tabl yr Elfennau’ o’r patrwm a roddodd Mendeleev i’r elfennau yn ôl pwysau atomig, mae’r arddangosfa’n dilyn esiampl yr awdur a’r cemegydd Eidalaidd Primo Levi, a ddefnyddiodd yr elfennau cemegol fel trosiad ar gyfer profiad bywyd a’r cyflwr dynol. Yn y bennod agoriadol, o'r enw Argon, mae Levi yn cymharu ei gyndeidiau Iddewig, oherwydd eu gallu i gadw eu hunaniaeth unigryw, â'r nwyon nobl, nad ydyn nhw'n cyfuno gydag elfennau eraill nac yn adweithio gyda nhw. Mae'r llyfr a'r arddangosfa fel ei gilydd yn dathlu’r hud a ddaw o drawsnewid elfennau craidd yn fater newydd gwahanol gan gyflawni uchelgais yr alcemegwyr ond nid yn y ffordd yr oeddent wedi ei dychmygu.

Mae'r arddangosfa hefyd yn cynnwys cyfraniadau gan staff, cyn-fyfyrwyr a myfyrwyr ysgrifennu creadigol sydd wedi'u comisiynu i ymateb yn greadigol. Mae hefyd yn cynnwys ffilm newydd gan Sharon Magill yn adlewyrchu golygfeydd a synau'r gweithdy cerfluniau ychydig cyn ei gau.

Bydd yr arddangosfa ar agor rhwng 7 Hydref a 15 Tachwedd 2019, 6-8pm

Digwyddiad agoriadol nos Iau 17 Hydref 2019, 6 - 8 pm