Ymwneud â’r Gorffennol

10 Gorffennaf tan 13 Tachwedd 2015  

Arddangoswyr: Elizabeth Bridge (priodolir i), Gullia Chiappa, Geraint Davies, Ivor Davies (gweler uchod, Gwydion Conjuring the Illusion of Blodeuwedd (1987)), James 

Donovan, Tiffany Oben, Lilian Rathmell, Shani Rhys James, Alan Salisbury a Ceri Thomas. 

 

Mae’r arddangosfa hon, y rhoddwyd cychwyn arni gan Brifysgol De Cymru, wedi ei chreu mewn cysylltiad â chynhadledd ryngddisgyblaethol Prifysgol De Cymru, Representing the Tudors, a gynhaliwyd yn Nhŷ Tŷ Crawshay ar  10 ac 11 Gorffennaf 2015. Wedi ei churadu gan Dr Ceri Thomas, mae  Ymwneud â’r Gorffennol/Engaging with the Past yn cynnwys detholiad bychan o weithiau celf y mae eu gwneuthurwyr yn rhan o ddiwylliant gweledol y de Cymru modern a chyfoes. Amgueddfa Casgliad  Celf Prifysgol De Cymru sy’n berchen ar y rhan fwyaf o’r gweithiau. Mae gweithiau ar fenthyg hefyd wedi eu cynnwys, wedi eu dewis gyda chyngor gan drefnydd y gynhadledd, yr Athro Diana Wallace. 

Mae’r deg artist sy’n rhan o’r arddangosfa wedi ymwneud â’r gorffennol hanesyddol mewn nifer o ffyrdd. Mae rhai wedi dwyn ysbrydoliaeth gan orffennol pell a diweddar Cymru. Mae eraill wedi eu hysbrydoli gan y gorffennol Ewropeaidd. Mae rhai’n cynnwys cyfeiriadaeth at artistiaid penodol o’r gorffennol. Mae rhai darnau’n cyfeirio at ffynonellau ysgrifenedig a materion yn ymwneud â ffeministiaeth. Mae’r arddulliau’n amrywio o’r trosiadol i’r llythrennol, ac mae amryw o gyfryngau wedi eu defnyddio, gan gynnwys paentio, printio a cherflunio. Mae hyn oll wedi creu casgliad unigryw o weithiau’n ymateb i’r gorffennol, yn adfyfyrio ac yn ailddehongli, o safbwynt y de Cymru cyfoes. 

Mae nifer o ymatebion i’r arddangosfa yn cael eu hychwanegu ati yn ystod cyfnod yr arddangos. Mae’r rhain yn cynnwys barddoniaeth a rhyddiaith gan Cyril Jones, Peter Finnemore, Philip Gross, Kevin Mills, Sally Roberts Jones, Diana Wallace a Jeni Williams.