vis-à-vis


Artistiaid cyfoes o Gymru yn ymateb i ddelweddau o ferched o Gasgliad Amgueddfa Prifysgol De Cymru

9 Gorffennaf – 19 Hydref 2018

Cyhoeddodd Prifysgol De Cymru ei harddangosfa haf, vis-à-vis. I ddathlu canmlwyddiant pleidlais menywod, mae detholiad o ugain o ddelweddau o ferched o’i Gasgliad Amgueddfa ei hun wedi cael eu paru ag ugain delwedd o ferched gan artistiaid cyfoes o Gymru.

Yn cyd-fynd â’r arddangosfa mae project sgwrsio sydd wedi digwydd rhwng curadur yr arddangosfa, Dr Frances Woodley, a phob un o’r artistiaid, lle mae’r gweithiau celf sydd wedi eu paru yn cael eu hystyried mewn perthynas â’i gilydd. Mae’r sgyrsiau hyn wedi dod â phersbectif newydd i ddarnau’r casgliad, ac maent, yn eu tro, wedi dod â dealltwriaeth newydd i’r ffordd mae artistiaid yn ymarfer eu crefft.

 

Stoke No4 ipad gan Shani Rhys James