Tabl yr Elfennau

Wrth fenthyg y term ‘Tabl yr Elfennau’ o’r patrwm a roddodd Mendeleev i’r elfennau yn ôl pwysau atomig, mae’r arddangosfa’n dilyn esiampl yr awdur a’r cemegydd Eidalaidd Primo Levi, a ddefnyddiodd yr elfennau cemegol fel trosiad ar gyfer profiad bywyd a’r cyflwr dynol. Yn y bennod agoriadol, o'r enw Argon, mae Levi yn cymharu ei gyndeidiau Iddewig, oherwydd eu gallu i gadw eu hunaniaeth unigryw, â'r nwyon nobl, nad ydyn nhw'n cyfuno gydag elfennau eraill nac yn adweithio gyda nhw. Mae'r llyfr a'r arddangosfa fel ei gilydd yn dathlu’r hud a ddaw o drawsnewid elfennau craidd yn fater newydd gwahanol gan gyflawni uchelgais yr alcemegwyr ond nid yn y ffordd yr oeddent wedi ei dychmygu. Mae'r arddangosfa hefyd yn cynnwys cyfraniadau gan staff, cyn-fyfyrwyr a myfyrwyr ysgrifennu creadigol sydd wedi'u comisiynu i ymateb yn greadigol.