Ffiws 2

Paul Cabuts

Pencaer Poles Series (2011)Paul Cabuts

Mae ffotograffau lliw Paul Cabuts yn canolbwyntio ar werthoedd ffurfiol. Fodd bynnag, nid yw hyn yn golygu nad oes ganddynt gynnwys na chyd-destun. Mae ei gyfres Pencaer (2011) yn dwyn ysbrydoliaeth o ddadl ynghylch harddwch a dilysrwydd ac (yn ei farn ef) y penderfyniad anghywir i gael gwared ar bolion telegraff o ogledd Sir Benfro - polion a fu’n ysbrydoliaeth i nifer o’i weithiau. Mae gwrthrychau o'r fath hefyd i'w gweld yng ngwaith y diweddar Ernest Zobole.

David Barnes

Philip Gross

Bag for Life                                                                                                           Still Deaths, David Barnes (photograph, 2013-14)

 Still lives, we know, are always                                                                                               deaths - lives, stilled. Just as decay 

 is life: mould, putting out brave colonies                                                                            in wastes of plastic. Of us. Smears

 of green - life-shadow - or a bloom                                                                                     of blusher orange in the almost-see-through

 veil of a bag with its neck tied,                                                                                           double-knotted, are almost a face, that might

 disclose itself to you, against black                                                                                   night, with a flash-bulb-startled look,

 might almost speak to you, through words                                                                     bleached to a sigh: Sainsbury. Bag for Life.

 A present from the future, disinterred.

 Philip Gross 10.12.14


Mae Philip Gross (1952) yn fardd, nofelydd, dramodydd, awdur ac academydd plant.  Fe'i penodwyd yn Athro Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Morgannwg, sydd bellach yn Brifysgol De Cymru yn 2004, gan gyfrannu'n aml at arddangosfeydd a digwyddiadau Oriel y Bont. Enillodd T. S. Eliot Prize yn 2009 am gasgliad o gerddi, The Water Table, Gregory Award yn 1981, a'r National Poetry Competition yn 1982.

Chris Nurse

Andreas Ruethi