Canmlwyddiant Dylan Thomas 1914-2014

Canmlwyddiant Dylan Thomas 1914-2014: Printiadau gan Weithdy Print Abertawe


10 Hydref tan 28 Tachwedd

Arddangosfa o 30 o brintiau gwreiddiol, wedi'u gwneud â llaw, o ddau gasgliad gan Weithdy Print Abertawe wedi'u hysbrydoli gan y bardd byd-enwog a anwyd yn Abertawe.

Yn rhan o ddathliadau byd-eang 2014 i nodi canmlwyddiant geni Dylan Thomas, mae Gweithdy Print Abertawe yn arddangos dau gasgliad o brintiau gwreiddiol yn Oriel y Bont, Oriel Gelf y Brifysgol ar Gampws Trefforest.


Cyhoeddwyd y casgliad cyntaf yn 2003 i nodi hanner canmlwyddiant marwolaeth Dylan Thomas. Ymatebodd deuddeg o wneuthurwyr print o Gymru i gerdd Dylan Thomas o’r 1930au, ‘especially when the October wind’ - cerdd sy’n cyseinio â thirwedd Abertawe, tref ei eni a ffynhonnell ei ysbrydoliaeth.

Y gwneuthurwyr print a'r artistiaid oedd Sheila Clark, Lucy Donald, Elissa Evans, Jackie Ford, Sally Hands, Sarah Hopkins, Sue Kelsall, Ruth Parmiter, Judith Stroud, Ceri Thomas, Peter Visscher ac Alan Williams. Mae’r set bocs yn cynnwys coloffon wedi’i lofnodi gan ferch Dylan, Aeronwy Thomas.

Cyhoeddwyd yr ail gasgliad, o’r enw ‘deialogau DYLAN THOMAS dialogues’ yn 2013. Mae’n dangos ymatebion artistiaid i thema perthyn. Yn gweithio gyda thestunau gan Dylan Thomas a’r ysgrifenwyr cyfoes Rachel Trezise a Maggie Shipstead, enillwyr Gwobr Ryngwladol y ‘Dylan Thomas Prize’, mae’r gwneuthurwyr print yn teithio i hen gyrchfannau ac yn gwneud darganfyddiadau o’r newydd am eu hunain a lle. 

Am fwy o wybodaeth, ewch i:  http://dylanthomasprints.org.uk/