Arddangosfa ôl-syllol Alan Salisbury

Dydd Iau 25 Chwefror i ddydd Llun 25 Ebrill 2016

Dyddiau'r wythnos yn unig. Ar gau dydd Gwener 25, dydd Llun 28, dydd Mawrth 29 Mawrth. Golwg breifat, a chyhoeddiad cysylltiedig gan PDC, dydd Mercher, 2 Mawrth 2016.


Ganed Alan Salisbury ger Preston, Sir Gaerhirfryn, ym mis Rhagfyr 1946 ac astudiodd baentio yng Ngholegau Celf Manceinion a Lerpwl a'r Coleg Celf Brenhinol, Llundain. Mae wedi byw yn y Barri ers 1974, a bu’n gweithio ym Mhrifysgol Morgannwg fel Prif Ddarlithydd mewn Paentio ac Arweinydd Maes yn y Celfyddydau a'r Cyfryngau. Gadawodd yn 2003 i ganolbwyntio ar ei ymarfer artistig ei hun er ei fod yn cadw mewn cysylltiad â'r Brifysgol (Prifysgol De Cymru bellach) fel Cymrawd Allanol. Mae wedi arddangos yn helaeth ledled y DU, yn Ewrop ac UDA. Yn 2005 dyfarnwyd y Wobr Gyntaf ar y Cyd iddo yng Nghystadleuaeth Agored ‘Cyn-fyfyrwyr Ysgol Gelf Lerpwl’. Dair blynedd yn ddiweddarach dyfarnwyd y Wobr Gyntaf iddo yng Nghystadleuaeth ‘Gwobr Portread Cymru 2’. Yn 2012 fe gyrhaeddodd restr fer ‘Gwobr Portread BT’ yr Oriel Bortreadau Genedlaethol.