Mae arddangosfa newydd: Inside / Out 1.11.23– 29.02.24

Mae arddangosfa newydd o’r enw Tu Chwith Allan yn agor ym mis Tachwedd yn Oriel y Bont, gyda gwaith gan 3 artist cyfoes; Helen Acklam, David Morgan-Davies a James Vassallo, sydd wedi defnyddio ffotograffiaeth, sain, peintio, cerflunwaith a lluniadu.

Mae’r sioe yn cyfleu eu perthynas unigryw â thirwedd Gymreig De Cymru ochr yn ochr â gweithiau gan yr arlunydd Bryn Richards a’r ffotograffydd Ray Klimek, wedi’i guradu o gasgliad Amgueddfa PDC, gan guradur PDC Zoë Gingell, i lunio sgwrs am y gorffennol a’r presennol, yr hunan. a lle.

Mae’r gwaith yn mynd y tu hwnt i ddaearyddiaeth, gan greu trosiad i’r weithred o lapio ein hunain mewn amser, gan ddatgelu’r hanesion cudd sy’n cael eu gadael allan dros amser. Gan gyfeirio at y diwydiannau brawychus sydd wedi creithio a newid tirwedd De Cymru i lwybrau ailgysylltu cyfoes; mae’r naratif hwn yn gadael ei ôl ar y dirwedd, fel lle difywyd, yn emosiynol yn ogystal ag yn gorfforol; o'r tu mewn, ac yn ddwfn i lawr.