Arddangosfa gyfredol

Cwilt yw'r ail o dair arddangosfa gydgysylltiedig yn Oriel y Bont eleni. Daeth y gyntaf, Meddyliau ar Bapur, â gwaith at ei gilydd gan artistiaid sy'n byw yng Nghymru y mae papur a'i nodweddion yn elfen hanfodol o’u gwaith. Mewn ysbryd o gydweithio, mae pob artist wedi rhoi rhai o'u deunyddiau papur i Matthew i'w hailweithio, eu hailddefnyddio  neu eu diystyru, gan roi her newydd i Matthew eu cynnwys yn yr arddangosfa hon, ac i ystyried ei brosesau creadigol ei hun gyda phapur.