Current Exhibition

LIFTING THE LID II

20 September - 22 November 2022                                                                                                                                                                                                                           FREE

About the exhibition

Lifting the Lid II exhibition brings the work of twenty artists living in Wales and Japan to Oriel Y Bont. Curated by Heather Parnell, it involves artists whose diverse practices touch on notions of the everyday and the exploration of ordinary objects. The first Lifting the Lid exhibition took place in Gallery Art Spot Korin, Kyoto in 2020 at the height of Covid 19 travel restrictions.

The title’s double meaning refers partially to the necessities of posting work to a gallery in boxes but also, to the imagination, questions and insights uncovered by the artworks themselves. This project has evolved through Wales Arts International research trips to Japan (2018 and 2019), and the valued support of artist-curator, Masahiro Kawanaka.

Exhibiting Artists : Susan Adams, silent blue, Chris Bird-Jones, Matthew Fasone, Takaya Fujii, Anne Gibbs, Yasunori Kawamatsu, Masahiro Kawanaka, Miyuki Kido, K. Kough, Lisa Krigel, Chris Nurse, Heather Parnell, Aya Shimamoto, Nigel Talbot, Daniel Trivedy, Yuki Tsukiyama, Yurika Uematsu, Frances Woodley, Nobuyuki Yamamoto.

Mae arddangosfa Codi’r Clawr II yn dod â gwaith ugain o artistiaid sy'n byw yng Nghymru a Japan i Oriel Y Bont. Mae'n cynnwys artistiaid y mae eu gwaith amrywiol yn cyffwrdd â'r syniad o'r beunyddiol ac yn ymdrin â gwrthrychau cyffredin. Cynhaliwyd arddangosfa gyntaf Codi'r Clawr yn Oriel Art Spot Korin, Kyoto, yn 2020 pan oedd cyfyngiadau teithio Covid 19 ar eu hanterth. Mae ystyr ddwbl y teitl yn cyfeirio'n rhannol at yr angen i bostio gwaith i orielau mewn bocsys, ond hefyd at y dychymyg, y cwestiynau a'r mewnwelediadau a ddatgelir gan y gweithiau celf eu hunain. Mae'r prosiect hwn wedi esblygu drwy deithiau ymchwil Celfyddydau Rhyngwladol Cymru i Japan (2018 a 2019), a chefnogaeth werthfawr yr artist-guradur, Masahiro Kawanaka.

Diolch a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru.