Oriel y Bont | What's On

The 70 Series: The Valleys: An Exhibition of the Welsh Group at 70

29 October 2018 – 31 January 2019

Exhibition and book launch 15 November 6 – 8 pm

For its seventieth anniversary, the Welsh Group is launching a major new book about the Group at the opening of its latest exhibition, The 70 Series: The Valleys.

Today, with a current membership of thirty-six artists, the Welsh Group is one of the highest-profile professional artist groups in Wales. This exhibition, part of a celebratory series touring Wales for its seventieth anniversary, features the work of the Group’s current members.

More information on The 70 Series: The Valleys: An Exhibition of the Welsh Group at 70


Ar gyfer ei saith deg mlwyddiant, mae’r Grŵp Cymreig yn lansio cyfrol ddwyieithog newydd bwysig am y Grŵp wrth agor ei arddangosfa ddiweddaraf, Y Gyfres 70: Y Cymoedd.

Heddiw, gyda’i aelodaeth bresennol o dri deg chwech o artistiaid, y Grŵp Cymreig yw un o’r grwpiau artistiaid proffesiynol amlycaf ei broffil yng Nghymru. Mae’r arddangosfa hon, rhan o gyfres ddathliadol sydd ar daith drwy Gymru ar gyfer ei saith deg mlwyddiant, yn cynnwys gwaith aelodau cyfredol y Grŵp.

Am fwy o wybodaeth.